ထူးျခားသတင္းမ်ား


point of sale

 

eazyPOS သည္ အေရာင္းအဝယ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြယ္ကူ ၊ ျမန္ဆန္ ၊ ထိေရာက္ ေစရန္ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား၏ က႑အလိုက္ လက္ေတြ႔က်က် ပံ့ပိုးေပး နုိင္ေသာ အေရာင္းစနစ္ တခု ျဖစ္ပါသည္။

Point of Sale
Product Control
Inventory Control
Sale Control
Gift Card
Employee Management
Customer Management
Reports

 

 


(thu kha shwe pyi) computer training center & ict services

    

TKSP (Thu Kha Shwe Pyi)

Computer Training Center & ICT Services

IT Training

Developing Web

Domain and Hosting

Network Infrastructure

System Administration

Security

 

 

 


realistic infotech group IT Training Center

    

Room No.2, Building No. 242,
First Floor, 36th Street, Upper Block,
Kyauttadar Township, Yangon.


Tel        :09-450063582, 09-73085840
email     :rig-info.group@gmail.com,
             services@rig-info.com
website :http://www.rig-info.com

 


kyaw lay car tyres sale and services

     လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက်သည္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

 

အမွတ္ ၃၈၅ က်ိဳက္ကစံလမ္း

တာေမြ  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ph: 09253370403, 0942027200

 

Weather

Exchange Rates

19/08/2016 Currency

Buy

Sell

USD

1194

1198

EUR

1339

1350

SGD

880

889

THB

33

34

MYR

290

299

Advertisement Videos

Go to top